За нас

Основната дейност на фирма ЕТ „Алекс-ЕК” е производство на ел. технически изделия и услуги за енергийния сектор в обхват 0.4 до 20 кв. От основаването си през 1993 г. фирмата произвежда продукти, предлага услуги в този сектор и познава в достатъчна степен проблемите на отрасъла.

Основната ни мисия е да се утвърдим като един от водещите партньори в тази област в България. За целта фирма ЕТ „Алекс-ЕК” непрекъснато се стреми да подобрява качеството на произвежданите продукти, условията на работа, да повишава квалификацията на своите служители и да издигне на по-високо ниво фирмената култура.

Фирмата е в пряко сътрудничество с водещи специалисти и научни организации, с цел подобряване качеството на изделията, приложими в областта на енергетика.

В изпълнение на основната си задача, фирмата  развива и усъвършенства отношенията със своите клиенти, като следи стриктно за проблемите в отрасъла и предлага най-добрите решения.

Коректността в отношенията с нашите клиенти и партньори, модерната производствена база, солидната подготовка на нашите специалисти и работници, както и качеството на предлаганите от нас продукти и услуги са основна наша цел и предпоставка за изборът на “Алекс-ЕК”, като надежден и търсен доставчик и изпълнител на структурни проекти и договори с редица водещи компании като: „ЧЕЗ Разпределение България АД”, „ЧЕЗ България АД”, „ЕВН България Електроразпределение ЕАД”, „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД”, VIVACOM, държавни и обществени организации, както и инвестиционни и строителни фирми.

През годините фирмата участва и печели множество конкурси за производство и доставка на ел. технически изделия за енергетиката и изграждане на електро-енергийни обекти ниско и средно напрежение.

За изпълнение на тази мисия сме внедрили система за контрол EN ISO 9001:2015, EN ISO14001:2015, BS OHSAS18001:2007.

Постоянна наша цел и задача е подобряване работата по изпълнение изискванията на тези стандарти. Доказателство за това е постигнатото от нас през последните 20 г. Фирма ЕТ „Алекс-ЕК” е една от първите внедрила ВЛУП в България.

Първи внедрихме ПАС системата 20 кв. на финландската фирма „Енсто” в България. Внедрихме термодифузионното цинково покритие, което покрива всички стандарти за продуктите, използвани в енергетиката.

Ние сме българския производител на арматура за ВЛУП. Пионери сме при производството на ел. табла за монтаж на границата на собственост и на стълб. Нашата цел е да се  превърнем в един от главните доставчици на този вид продукти, и утвърждаването ни като лидер в тази област.

Ние предлагаме

Професионално консултиране в областта на енергетиката

Собствена логистична мрежа за бързи и качествени доставки

Гаранционно и следгаранционно обслужване

Нашите предимства

Над 30 години опит в производството на ел. технически изделия и изграждането на енергийни обекти

Повече от 750 клиента в цялата страна и чужбина, за които сме осигурили ефективни решения

Над 4000 м² производствена база, от които над 2000 м² закрити помещения