Термодифузионно поцинковане

Термодифузионното поцинковане на стоманени изделия се състои в температурната им обработка в прахообразни цинксъдържащи смеси. Върху стоманената повърхност се получава плътен дифузионен слой, здраво свързан с основата.

Предимства на метода за твърдофазно поцинковане

Твърдофазното поцинковане на Fe сплави има редица предимства в сравнение с останалите методи на
поцинковане поради особеностите на своето получаване, а именно:

  • покритието има здраво сцепление с основния материал, не се отлепва;
  • възможности за регулиране дебелината на слоя;
  • не се нарушава конфигурацията на изделията, методът е подходящ за резбови детайли и сглобни възли;
  • има повишена твърдост;
  • висока корозионна устойчивост на въздух, влажна атмосфера, морска вода, водни разтвори съдържащи H2S. Корозионната устойчивост е от 3 до 5 пъти по-висока от тази на другите методи на поцинковане;
  • не изисква допълнителна обработка на изделията;
  • повърхността на Zn покритие е подходяща за допълнителна обработка – пасивация, боядисване и др.

Характеристики на цинковия дифузионен слой

Вид детайл от стомана Маса на единица площ Dg’, mg/cm² Дебелина на слоя mμ Микротвърдост H, МPa
Детайл 1 73,4 – 80,9 102,0 – 112,4 3530
Детайл 2 51,09 – 49,6 71,0 – 68,9
Детайл 3 38,2 – 47,5 53,09 – 65,9 4700
Детайл 4 589,6 81,89
Детайл 5 464,5 64,52
Детайл 6 464,5 64,52

1. Дебелината на дифузионния слой и масата на единица площ са определени съгласно EN ISO 1460/10.1994г.
2. Дадените стойности за масата на единица площ и дебелината на слоя са различни поради различния технологичен режим на обработка.

Микроструктура на цинковия дифузионен слой

Външният вид, корозионната устойчивост, микроструктурата, микротвърдостта и сцеплението на Zn покритие с основния материал са тествани на контролни поцинковани изделия от дадена партида, съгласно изискванията на EN 13811.2003.