3D прототипиране

Фирма ЕТ „Алекс-Евгени Кременлиев” разполага с обучен екип и лицензиран софтуер на SolidWorks за 2Д и 3Д прототипиране.

3Д прототипиране е важна част в изчистване на дизайна и функционалността на едно изделие преди да бъде вкаран в производствения процес.

Като с помощта на софтуера се намаляват пъвоначалните разходи за производство и грешките се свеждат до минимум.