ФЕЦ 30kW Централа за собствена консумация и продажба на излишъка

Инвертор

Huawei SUN2000-30KTL-M3 + Smart Logger Huawei-3000

Панели

DAH solar 460Wp – монокристални

Конструкция

метални поцинковани профили