Проекти

ФЕЦ 60kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 60kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 30kW Централа за собствена консумация и продажба

ФЕЦ 30kW Централа за собствена консумация и продажба

ФЕЦ 30kW Централа за собствена консумация и продажба

ФЕЦ 30kW Централа за собствена консумация и продажба

ФЕЦ 60kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 60kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 10kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 10kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 107kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 107kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 30kW Централа за собствена консумация и продажба

ФЕЦ 30kW Централа за собствена консумация и продажба

ФЕЦ 30kW Централа за продажба

ФЕЦ 30kW Централа за продажба

ФЕЦ 30kW Централа за продажба

ФЕЦ 30kW Централа за продажба

ФЕЦ 5kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 5kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 15kW Централа за собствена  консумация

ФЕЦ 15kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 30kW Централа за продажба

ФЕЦ 30kW Централа за продажба

ФЕЦ 20kW Централа за собствена консумация и продажба на излишъка

ФЕЦ 20kW Централа за собствена консумация и продажба на излишъка

ФЕЦ 10kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 10kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 30kW Централа за продажба

ФЕЦ 30kW Централа за продажба

ФЕЦ 8kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 8kW Централа за собствена консумация

ФЕЦ 30kW Централа за собствена консумация и продажба на излишъка

ФЕЦ 30kW Централа за собствена консумация и продажба на излишъка

ФЕЦ 10kW Централа за собствена онсумация и продажба на излишъка

ФЕЦ 10kW Централа за собствена онсумация и продажба на излишъка

ФЕЦ 30kW Централа за продажба

ФЕЦ 30kW Централа за продажба

ФЕЦ 40kW Централа за продажба

ФЕЦ 40kW Централа за продажба

ФЕЦ 20kW Централа за продажба (възстановена)

ФЕЦ 20kW Централа за продажба (възстановена)

ФЕЦ 5kW Централа за собствена консумация с ограничител към мрежата

ФЕЦ 5kW Централа за собствена консумация с ограничител към мрежата

ФЕЦ 30kW Централа за продажба

ФЕЦ 30kW Централа за продажба

ФЕЦ 11kW Централа за продажба

ФЕЦ 11kW Централа за продажба

ФЕЦ 15kW Централа за собствена консумация и продажба на излишъка

ФЕЦ 15kW Централа за собствена консумация и продажба на излишъка

ФЕЦ 30kW Централа за продажба

ФЕЦ 30kW Централа за продажба

ФЕЦ 90kW Централа за собствена консумация и продажба на излишъка

ФЕЦ 90kW Централа за собствена консумация и продажба на излишъка